رنگ بندی پارچه ها با توجه به نوع پارچه همیشه شامل ۱۰% اختلاف رنگ خواهد بود، اما با توجه به تیراژ سفارش قابلیت رنگ کردن پارچه مطابق با کد رنگ مد نظر شما فراهم می باشد

کالیته رنگ پراچه تیشرتی                      کالیته رنگ پراچه تیشرتی

کالیته رنگ پراچه تیشرتی                      کالیته رنگ پراچه تیشرتی

کالیته رنگ پراچه تیشرتی                       کالیته رنگ پراچه تیشرتی

 

کالیته رنگ پراچه تیشرتی                       کالیته رنگ پراچه تیشرتی

 

کالیته رنگ پراچه تیشرتی                      کالیته رنگ پراچه تیشرتی

 

کالیته رنگ پراچه تیشرتی

به کانال تلگرام ما بپیوندید