ژانویه 26, 2018

خصوصیات الیاف پنبه

خصوصیات الیاف پنبه 1-الیاف پنبه نرم و جاذب هستند و تنفس طبیعی دارند. به همین خاطر براي لباس و لباس زیر مناسب هستند. 2-الیاف پنبه در […]