ژانویه 26, 2018

پارچه های مناسب دوخت لباس اداری

دوخت لباس اداری می تواند یکی از دغدغه های مهم، برای هر شرکت و یا اداره ای باشد. زیرا لباس فرم کارمندان یک شرکت یا سازمان، […]
ژانویه 26, 2018

طراحی لباس

طراحی لباس چیست و آشنایی اولیه با اصول طراحی: طراحی لباس ، همیشه متناسب با مکانی که از آن استفاده می شود طراحی می گردد. در […]