بهمن, 1396 کفش اداری

کفش اداری KE06

میزان فروش عمده کفش اداری تولید نیک پوش در بازار سراسر کشور، سبب شده تا مشتریان صادراتی نیز برای خرید انبوه این محصولات به ما رجوع نمایند.

وقتی یکی از محصولات در هر حوزه ای، محبوبتر از بقیه ظاهر می شوند، ناخودآگاه بازارهای خارج از ایران نیز طالب آن می شوند و برای خریدش به سمت تولیدی های داخلی می آیند.

در صنعت کفش، گرایش مصرف کنندگان به خرید کفشهای اداری بیشتر بوده است.

نیک پوش نیز توانسته در شناخت ذائقه مخاطبین موفق ظاهر شود و حجمی انبوه از این محصولات را روانه بازار نماید که در نتیجه این کار، نه تنها بازارهای داخلی تحت پوشش تهران در آمده؛ بلکه کار به صادرات آنها به کشورهای همسایه نیز کشیده شده است.

برچسب ها